يک شب از تبعيد

«يک شب از تبعيد» که در واقع عنوان همين نوشته پايينی ميباشد، نام نخستين مجموعه شعری من نيز است. اين شعر مربوط به روزگاری است که دستهای زيادی برای قطع درختان «شمالي» من تبر شده بودند...

 

امشب اينجا نفس باد سخن ميچيند

از هبوط تب فرياد سخن ميچيند

امشب از باغچه ها بوى دگر ميآيد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سهره بر شاخ شب از سوى خطر ميآيد

امشب افسانهء درد است، هواى كوچ است

نفس باغچه سرد است، هواى كوچ است

امشب اين شاخچه را ميشكند باد، مخند!

قد برافراز در آيينهء فرياد، مخند!

امشب آوازهء دام و قفسى ميآيد

خبر از باور اندوه كسى ميآيد

چارسو حادثه در هالهء تدبير شماست

وقت از خاك برآوردن شمشير شماست

o

امشب اين قافله از مرز جنون آمده است

ماه در متن شب آغشته به خون آمده است

آنكه ميآيد از آنسوى كنيز در كيست؟

پيشمرگ غضب آختهء سنگر كيست؟

بادها هرزه تر از پار به در ميكوبند

باغ را مشت به پهلو و به سر ميكوبند

اينك اين باغچه دروازهء بازى دارد

طفل همسايهء ما دست درازى دارد

غم سرما به سر باغچه چادر زده است

سقفى از كركس و از زاغ پديد آمده است

تحفه بر گسترهء روز جفا ميآرند

طبل پيروزى شب را به صدا ميآرند

هاى، اى مشت پُر از باد! زبون خواهى شد

در تل قرمز اين كوه نگون خواهى شد

o

بنويس از غم اين باغچه بارى بنويس!

شعر اگر در نفست نيست، شعارى بنويس!

                                                 

                                                            ۱۳۷۹ خورشيدى

/ 24 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Khoshi

روبرويم زمين خشک و خاکستر ميبينم يادم ميايد زمانيکه آنجا جنگلی بود در آغوش خود نگاران سبز بوش داشت و من از بنجره خانه مان به تماشاش مينشستم افسوس جنگ جنگل سر سبز و قشنگ را خاکستر نمود ای خدای مهربان! آنروز کی خواهد آمد من دوباره از بنجره خانه مان شاهد جنگل سرسبزو برومند باشم؟ سرافراز باشيد

Khoshi

روبرويم/ زمين خشک و خاکستر ميبينم/ يادم ميايد/ زمانيکه آنجا جنگلی بود/ در آغوش خود نگاران سبز بوش داشت/ و من/ از بنجره خانه مان به تماشاش مينشستم/ افسوس/ جنگ/ جنگل سر سبز و قشنگ را خاکستر نمود / ای خدای مهربان!/ آنروز کی خواهد آمد / من دوباره از بنجره خانه مان / شاهد جنگل سرسبزو برومند باشم؟ سرافراز باشيد

payam

پرویز عزیز سلام! شعر زیبایت را خواندم. دلنشین بود. همیشه شاعر باشی......

Rahela Yar

دوست گرانقدر پرويز کاوه سلام ! آمدم خبرت دهم که شعر تازه وبیمزهء دیگر در سايت گذاشته ام .اگر وقت پیداکردی بيا بخوان چون بامقدم تو در غربت سرای خانه ام بوی وطن میپيچد . شاد باشی . راحله يار

فريبا ( آتش)

پرويز عزيز درود های فراوان نثار تان باد ، شعر های پر احساس تان را خواندم هر يک آن نشاندهنده قلم رسا ی شاعر است باز هم ميايم و حذ ميبرم . احساس تان ، شعر تان و قلم تان جاودانه باد . از لطف تان در مرواريد های پراگنده سپاسگزارم

حسین پویا

سلام کاوه ای گرامی ! شعر اگر نیست شعاری بنویس ! شاد زی !

Rahela Yar

دوست ارجمند پرويزکاوه سلام ! ديروز در جمعی ياران يکی گفت که شما در کابل زنده گی ميکنيد . من که دلم برای ديار و ياران داخلِ وطن خیلی تنگ است همان ديروز به شما آن پيام ذیل را نوشتم تا از طريقِ شما تماسِ با زادگاهم ( کابلِ عزيز ) داشته باشم . من متاسفانه با دوستانِ که در اينجا وبلاگ دارند شناختِ زياد ندارم که کدام يک از ايشان از سرزمينِ محبوبم سخن ميگويند تا در سايت آنها رفته و ادای احترام نمايم و اينک خورسندم که با شما آشنا شدم و از راه های دورِ دور ميتوانم با شما سخن بگويم . از پيام تان ممنونم . در این مکان باز خواهم آمد . خواهرت راحله يار

بی چاره یخنپاره

بی تعارف در یخنسرای ما ای آشنا بیا // بی یخن نیستی که گویم بیا ، بیا // ما یخن ز یخن چرکان چاک سازیم // تو که داری یخن پاک و مصفا و واوا ، بیا // ای بابا خو بیا دگه // با یخن زی !

KHALIFA NAANBAAY

سلام پرويز آهنگر! همان است و همان . در سفريم با عکه يولداش - قره . ايشان ضمن مجهول و در ابهام گذاشتن اصل، بعد از سلام از شوربای خاصه ياد ميکنند که کی؟ . و در کجا؟ و خليفه نانبای با اين رمز و معمای شما هردو ( الله و عالم ) گفته ( بامان خدايی ) ميکنم.