طياره

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

طياره مملو از ازدحام مردم شد

به ضجه آمد و برگشت و در تألم شد

دوید، تا که سرش را ز خاک بالا کرد

و رفت در پس ابر و غبار، تا گم شد

نگاه من به تماشا نشست پنجره را

نگاه من پرِ شوق و  پر از ترنم شد

طیاره روی چمنزار ابر رفت و چرید

و روی بام سپیدار در تلاطم شد

و کودکی که کنارم نشسته بود، گریست

و دستهاش پر از شیر و نان گندم شد

نگاه من به نگاهی گره خورد و نشست

نگاه، دستخوش ناب یک تصادم شد

دو تا نگاه که شور آفرید در دل من

و با اشاره و لبخند در تفاهم شد

میان سالن، در ازدحام شکر و چای

نگاه بهتر از هرچیز در تقدم شد

برایم آب و عسل داد با کمی لبخند

و مهربانی آن ماه در تراکم شد

 

پس از دوساعت در آسمان جلو رفتن

دلم تپید و فروریخت و در توهم شد

طیاره آمد پایان و روی خط خوابید

دولحظه بعد فضا خالی از تکلم شد

و هرچه خاطره برجا نهاد آن دیدار

دو سینه آه، که در یادهای من گم شد

 

يادداشت: کلمه طياره آنگونه يی که در گويش محلی مردم افغانستان حضور دارد در اين شعر آمده است.

/ 10 نظر / 6 بازدید
خوشی

سلام مجدد! يادم ميايد زمانی که اين شعر را برايم ميخواندی. خيلی زيبا به تصوير کشيده شده. هميشه با اين احساساتت سرسبز ميخواهمت.

فریبا آتش

کاوه گرامی سلام . چه زیبا و مبتکرانه نوشته اید واقعآ زیباست . طیاره های شعر تان همیشه در آسمان ترکیب های زیبا در پرواز باد .

نادیه فضل

سلام پرویز عزیز . چه بنویسم تو که همیشه زیبا مینویسی. رفتم کمی اینجا و کمی آنجا یادم آمد که در آنزمان ها (کودکی هایم) که از دیدن طیاره در آسمان آبی و آنزمان شاد کابل جان چه شوری بر پا میکردیم یاد آنروز های سبز به خیر. باور کن این بیست سال دوری مرا میکشد خیلی ناگذیرم. ولی به هر صورت امیدی در دلم کمکی روشن است شاید روزی..... خیلی دوستت دارم . وقتی اینجا میایم یک تکه کابل با عطر بارانش برویم لبخند میزند.

صبور مزاری

سلام شاعر خوب پرويز کاوه ! طياره خواندم زيبا بود ولی با لغزش های وزنی وآنها قرار ديل اند..در شروع يک هجا کم است وميتوان آنرا جنين رفع کرد ( طياره مملو از آن ازدحام مردم شد يعنی با اضافه ی آن مشکل رفع ميشود نگاه من پر از شوق نيز سکته است ( نگاه من چه پر از شوق و از ترنم شد) و در مورد تصادم نگاه نيز عرض ميکنم (و لحظه خاطره ی ناب يک تصادم شد)از جسارت خويش پوزش ميخواهم موفق باشيد

صبور مزاری

طلاطم را با ت مينويسند يعنی تلاطم.

NoosheeN

سلام محترم پرويز جان کاوه ! سروده ی مملو از آن احساسات صادقانه ی شما را خواندم و چه لذتی بردم ... بيحد زيبا بود و تراژيدی ... قلمتان تواناتر و بلبل خوش الحانتان در آسمان کابل زمینم بلند پروازتر باد ...

Shakib

کاوه عزیز! نمیدانم در کدام قالب و با چه کلمه زیبایی شعرت را به تصویر بکشم فقط میتوانم بگویم که در سرودن شعر از استعداد خارق العاده برخوردارید. مزرعه سبز شعرت سبزتر باد!

آتش

با خواندن اين غزلت یکی از غزل های زیبای شریف سعیدی در ذهنم جان گرفت که گفته است: قطار آمد و با زوزه ای توقف کرد-- غروب منتظر و خسته را تعارف کرد . ممکن است همآوایی و وزن مشابه هوای مخصوصی به این شعر داده است تا به یاد آن غزل بیفتیم. موضوع جالبیست. اول فکر کردم غزل، قصة آن طیاره ساقط شده کام ایر است اما بعد یکی از سفرهای عاشقانة خودت را شرح داده بودی. فکر میکردم از صفحه هستی زدوده شده ای اما با خواندن این شعرت دانستم که هستی اما کمتر و کمرنگتر. یک تکه وقتت را ببخش بما و یک ای میل بنویس. راستی يک غربت سرای ديگری گشودم. بيا و ببين.

هارون راعون

سلام نازنين! من هم به گفتهء آتش عزيز اول به فکر همان طيارهء کام اير افتادم. به هر حال سبز باشی. از تو عزيز خواسته بودم که هر چه عاجل تر برايم يک تصوير و شرح حالت را بفرست و چند شعر. در اينجا خيلی نيازدارم. باز هم در انتظارم. قربانت

مرواريد

دوست عزيز! شعر طياره خيليها گويا و خيال انگيز است. شاد باشيد.