پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

یکشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸۳

باران

 

باران شد و من ياد ترا وا کردم

در کنج خيال خويشتن جا کردم

از ارسی خويش باغ باران زده را

تا صبح نشستم و تماشا کردم

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>