پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

یکشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳٩٠

سه نقطه

 

 کنارش می نشینی و چه زیبا می شود دریا

غمش را می خروشد تا که دریا می شود دریا

کنارش می نشینی و سرش را سنگ می کوبد

چنان سر می ستیزد تا که رسوا می شود دریا

و عکست تا که می افتد به روی آب، از حسرت

دلش می ریزد و غرق تماشا می شود دریا

 

کنار آب جاری، یک طرف تو، سوی دیگر من

بدش می آیم و در شور و غوغا می شود دریا

کنار آب جاری، نامه یی با متن... (سه نقطه)

تو می فهمی و از غم ناشکیبا می شود دریا

نگاهم غرق در آنسوی دریا، در نگاه تو

حسادت می نماید، غصه اش وا می شود دریا

دلش آخر نگاه عاشقم را بر نمی تابد

مرا می بلعد و... تنهای تنها می شود دریا

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>