پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥

به ماريا... و به مناسبت يک ساله گی پيوند نامزدی مان.

 

بیتو...

 

جنگلم، انبوه، اما بی شکوه

بیتو کوهم، کوه، اما بی شکوه

بیتو دریایم ولی در ریگزار

موجه ام نستوه، اما بی شکوه

 

بیتو بوی غصه میآید

از بهار و باد و بارانم

بیتو مانند خودم تنها

بیتو مثل تو پریشانم

 

بیتو آتش میوزد در باغ

در بهشتم گل نمیروید

بیتو، حتی، یک وجب لبخند

بر لب کابل نمیروید

 

میرسد فصل شگون زرد

بیتو این آیینه میریزد

قبله گاه یادهای تو

- کلبه دیرینه - میریزد

 

بیتو هرچیزی که من دارم

از شکوه زنده گی، کم است

بیتو صبر کوه بی پایان

بیتو دریا درد پیهم است

 

بی حضورت میرسد از راه

روزگار ناشکیبایی

لحظه های تلخ باران زا

روزگار سرد تنهایی

 

بیتو دریا آب کم دارد

بیتو باران مثل باران نیست

بیتو این پاییز پایا است

بیتو تکرار بهاران نیست

 

میشود بیتو تبسم را

از لبان آب برچینم؟

میشود زین آسمان دور

لحظه یی مهتاب برچینم؟

 

بگذریم، حالا ترا دارم

آسمان بوی غزل دارد

بگذریم، تا قصه عشق است

هر سکوتی، راه حل دارد

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>