پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

یکشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٥

سموم از سينهء باد

 

این شعر متعلق به سالهای پیشین است. خواستم این را بهانه بگیرم و وبلاگم را به روز کنم.

باغ وحشت دارد از پیرایهء دیرینهء باد

میوزد بر قامت گلها سموم از سینهء باد

تلخ تر از پار در اندام سبز باغ پیچید

رعشه یی در برگها از وحشت پارینهء باد

هان و هان ای کوله بردار سفرهای بهاری

میرسی یکروز آخر در حریم کینهء باد

دشمن دیرینهء باغ است و غم میپروراند

پیکر طوفانی پاییز در آیینهء باد

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>