پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤

...

 

باران آمد، بهار رويش را شست
جامش را آب زد، سبويش را شست
انگار پرنده قصه ات را ميگفت
آنگاه كه با غزل گلويش را شست

باران آمد، ياد تو با من تر شد
خاموشي و فرياد تو با من تر شد
در دنج ترين كنار اين ساحل سرد
ميخانه آباد تو با من تر شد

سر كرد مرا و خوب سرداد مرا
مانند درخت بار و بر داد مرا
باران كه سپس غصه خود را باريد
آتش در من فروخت، در داد مرا

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>