پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

شنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٤

مثل یک دیدار

 

 به ماريا

 

 مثل دریا میسرایی، مثل گل وا میشوی

 مثل شب از انزوای خویش پیدا میشوی

 مثل عطر از باغ میآیی و مانند درخت

 روبروی خلوت شاعر شگوفا میشوی

 مثل یک دیدار رؤیایی کنار آیینه

 در نگاه خویشتن غرق تماشا میشوی

 مثل بیتابی من، مثل عذاب انتظار

 لحظه لحظه با غزل، با عشق معنا میشوی

 گاهگاهی مثل یک هذیان بر بالین خواب

 در تب تکرار یک دیدار برپا میشوی

 آب میآید به رقص و موج میخواند غزل

 تا که در آیینه دریا فریبا میشوی

 دیگر از مردن نمیترسم که بر بالین مرگ

 بر من اعجاز نفسهای مسیحا میشوی

 مثل کوهی، بی سر و بی انتها، اما کنون

 در دل این شاعر بی خویشتن جا میشوی

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>