پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

جمعه ٢٧ شهریور ،۱۳۸۳

دو تا تفنگ - دوتا سنگ

 دوتا تفنگ؛ دوتا سنگ در کنار چراغ
و يک کليد پر از زنگ در کنار چراغ
دو شعر؛ شعر به آخر رسيده؛ شعر خموش
و يک مسافر دلتنگ در کنار چراغ
نشسته - يک قفس آواز - در برابر باد
و يک گلوی پر آهنگ در کنار چراغ
و يک نگاه پر از انتظار غرق سکوت
درين حوالی شبرنگ در کنار چراغ
دو تا تفنگ (قلم) با دو تا گلولة سرد
:دوتا گلولة بی رنگ - در کنار چراغ
و يک سکوت به آخر رسيده (يک فرياد)
و يک صدای پر از جنگ... در کنار چراغ

۲۷ سنبله - حيدرآباد - اندهراپرديش - هند

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>