پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

چهارشنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸۳

آغاز تلخ رفتنت

 

دل در نخستین بی کسی، از اشک ها تر می شود

آغاز تلخ رفتنت، آغاز دیگر میشود

این اشک های سوگوار، اینک طلاطم می کنند

انگیزة سیلاب هم، دیگر مکرر می شود

تو رفته ای و باز هم از درد تلخ بی کسی

گلدسته های خاطرم، از غصه پر پر می شود

با من که بودی هیچگاه باور نمی شد رفتنت

اما سقوط بخت من این بار باور می شود

عشقی که در پهلوی آن خوشبختی ام پر می فشاند

اینک امید بودنش هر لحظه کمتر می شود

دیگر همان چشمی که دل از وی بشارت می گرفت

با اشک های آبی اش، آخر برابر میشود

دیروز این پروانه ها پرواز دیگر داشتند

امروز آن پرواز هم بی بال و بی پر می شود

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>