پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

یکشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸۳

رحل پندار زمستان

 

تكدرخت سوگوارى زير باران گريه ميكرد

با سرود بومى فصل بهاران گريه ميكرد

چون كتاب بسته يى بر رحل پندار زمستان

از دل سنگ و سلام سرد ياران گريه ميكرد

گاهگاهى آفتاب از سقف سنگين زمستان

بر بلوغ انجماد آبشاران گريه ميكرد

نيمه شب با لهجهء يخ بستهء خود، يك پرنده

بر بلند برج خشك شاخساران گريه ميكرد

ماهتاب اما نميدانم در آن شبگاه ماتم

صبر سنگين داشت يا با سوگواران گريه ميكرد؟

                                                                                     جدى ۱۳۷۹خورشيدى

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>