پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

پنجشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸۳

چشم در راه

 

با سکوتی چشم در راهم

در تموزى سخت خشكيده

فرصت بارانى يك ابر سنگين را

 o

دلقكانى از تبار شب

در نيستانى ترين بيشه

آتش خشمى به پا كردند

با سلاحى تكيه بر تهديد و توهين

 

هاى درياتر ز دريا!

با دلى گسترده تر از حجم يك ساحل

ـــ جرأتى از نسل طوفان ـــ

ـــ  صبرى از فصل شقايق در مسير باد پاييز ـــ

آتش اين بيشه را افسار خواهى بست

بر درخت سهمگين خشم امواجت؟

 

هاى درياتر ز دريا!

شاخهء اميد دودين جامه جنگل را

مشكنى با دست تأخير و تماشايت

آخر اندوه بيابان

ريشه ميپيمايد امشب

در نشاط روح جنگل

 

هاى درياتر ز دريا!

روزگارى شد كه ميبينى

پايبوسى نياز باغ را بر درگهت

با چشم امواجت

o

با سكوتى چشم در راهم

در تموزى سخت خشكيده

فرصت

        بارانى

               يك ابر

                       سنگين را

                                        ۱۳۷۹خورشيدى

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>