پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

پنجشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸۳

آوار آتش

 

آوار آتش 

شب است و هرطرف پندار آتش

به هرسو آتش و آوار آتش

به هركنج خيابان بى پناهى

به هركوى و كمر ديوار آتش

 

کسی در پشت در...

ميان چشم شب سرما نشسته

و ظلمت سخت بى پروا نشسته

تمام شب كنار انتظارى

كسى در پشت در تنها نشسته

 

اهورايى...

نشسته شهر و جنگى روبرويش

كمانى و خدنگى روبرويش

و زير سايهء ناژوى ماتم

اهورايي، تفنگى روبرويش

 

نه ديدار تو...

نه آوايى ز موسيقار لبخند

نه بارانى كه آرد بار لبخند

نه موسيقى و نه شعر و ترانه

نه ديدار تو، نى ديدار لبخند

 

زمستان

زمستان است و طوفان ميسرايد

ز فصل سرد عصيان ميسرايد

و مردی شعرهای عاشقی را

به زير تيرباران ميسرايد

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>