پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

عناوین مطالب وبلاگ پرویز کاوه

سه نقطه :: یکشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳٩٠
بهشت :: یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۸
زنده گی زندان یک زندانی هردم فراریست :: پنجشنبه ٤ تیر ،۱۳۸۸
عشق یعنی کار شاعر... :: دوشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٧
پُر شدم از آه ديگر :: چهارشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٦
یادواره یی از عاصی :: دوشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٦
پرنده :: یکشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٦
به ماريا... و به مناسبت يک ساله گی پيوند نامزدی مان. :: پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥
سموم از سينهء باد :: یکشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٥
در اين ر‌ؤيای بارانی... :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٥
دهکده ترانه :: چهارشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٥
کسی که مثل کوه... :: دوشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٥
جنگ فرزند و پدر :: دوشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٥
ز هرچيزی که ميبينم :: پنجشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٤
غم و غرور :: پنجشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٤
به بهانهء سالگرد شهادت عبدالقهار عاصی :: پنجشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٤
دو قطره آب، دو خوان شکر :: دوشنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٤
به ماريا :: پنجشنبه ٢٦ خرداد ،۱۳۸٤
طياره :: دوشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٤
... :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤
آسمان مانند من دلتنگ :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٤
وقتی به تو می انديشم :: یکشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٤
مثل یک دیدار :: شنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٤
اين منزلگاه يک ساله شد :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸۳
آهنگ باران :: سه‌شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸۳
ازین فصل سکوت و سم :: دوشنبه ٧ دی ،۱۳۸۳
اورنگ و آبگينه :: سه‌شنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸۳
جنگل :: یکشنبه ۳ آبان ،۱۳۸۳
دو تا تفنگ - دوتا سنگ :: جمعه ٢٧ شهریور ،۱۳۸۳
با آتش و مثل آتش... :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۳
مگر پرنده تماشا نکرد و آب نشد؟ :: دوشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸۳
آنگاه که جسدی روی شانه های جمعی سوگوار حمل ميشود :: شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸۳
آغاز تلخ رفتنت :: چهارشنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸۳
رحل پندار زمستان :: یکشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸۳
چشم در راه :: پنجشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸۳
همسایه :: پنجشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸۳
ماجرای غربت :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸۳
آوار آتش :: پنجشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸۳
چونان حريقی سرد :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۳
يک شب از تبعيد :: دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸۳
نعش تبسم :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۳
باران :: یکشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸۳
اين خدای قهر :: پنجشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸۳
به مناسبت آغاز سال نو :: یکشنبه ٢ فروردین ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٢
دوشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٢
نخستين گام :: دوشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٢ 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>