پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

دوشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٥

جنگ فرزند و پدر

 

من و تکرار در ماه نخست سال چشمانت

من و غرق نشستن در بر آمال چشمانت

 

سرود بومی باران فراموشم نخواهد شد

نگاه بیقرارم تا که باشد مال چشمانت

 

بهار از دست هایش سردی زنجیر را واکرد

ترنم گشت تا آیینه شد دنبال چشمانت

 

دلم با جنگ فرزند و پدر هم خوب عادت کرد

شکوه شعر من شهنامه شد در خال چشمانت

 

پر از دیروز بودم، خاطراتت بوی گل میداد

مرا آینده میسازد درخت حال چشمانت

 

تحمل میکنم با اشک هایم سوگ بودا را

به سوگم میکشد نابودی سلسال چشمانت

 

شکستم را به خاطر میسپردم ساعتی، اما

صلابت میشدم تا میگرفتم فال چشمانت

 

دو سه صد سال شد در شوق دیدارت زمینگیرم

مرا پرواز میآموزد آخر بال چشمانت

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>