پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

دوشنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٤

دو قطره آب، دو خوان شکر

 

مرا برای شکستن هنر بده و برو

مرا خلیل خودت ساز و در* بده و برو

 

بیا و پنجره بسته را ببند و سپس

مرا ز خیر برون آر و شر بده و برو

 

مرا ببند به زنجیر و با قفس بنواز

و روز آخر پرواز، پر بده و برو

 

و روز آخر پرواز، روز آخر عشق

به من نوید شروع سفر بده و برو

 

مرا درخت بساز و در انتظار گذار

سپس به شاخه خشکم ثمر بده برو

 

ثمر بده، نه فقط فصل های سبز مرا

تمام عمر مرا بار و بر بده و برو

 

تمام عمر -  که مانند ابر کوتاهست -

دو قطره آب، دو خوان شکر بده و برو

 

شکوه مرگ مرا با سکوت جشن بگیر

فقط به باد و پرنده خبر بده و برو

 

* در دادن = آتش زدن

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>